История на с. Дружево – 1928 г.

(със старо име Дупни връх) Село Дупни връх, Врачанска околия, Врачански окръг е заселено около 1760 г. Жителите му са дощли от Заноге, Врачанско, Заселе, Загъжене, даже и от Годеч, Софийска околия и др. Те се заселили в местността „Селището”, а по-късно всеки новодошъл си построявал жилище, където има по-голямо парче работна земя, в следствие на което селото е пръснато,
Read more…

Извадка от „Спомени от моя живот”на Паун Вучков/

ТОПОНИМИЯ НА с.Дружево/Дупни връх/ извадка от „Спомени от моя живот”на Паун Вучков/ Махалите /на Дупни връх/ имат следните названия: Гладник, Валого, Поломо, Равнището, Доло, Крушите, Дравчова ливада, Селото, Градището и др. Почвата е повечето варовита, но има и червен пясък, от който правят тухли.Населението се препитава със земеделие и скотовъдство, но земеделието е слабо, та се препитават и с дърводелство
Read more…

ФАМИЛНИ РОДОВИ НАЗВАНИЯ В с.ДУПНИ ВРЪХ

/извадка от „Спомени от моя живот” на Паун Вучков/ /Записани са следните родове/: Качулците, Гераковци, Вецинци, Йолинци, Биволците, Никовци, Бельовци, Джангеровци, Тотинци, Радовци, Мантовци, Кюрофикалците Лингурците, Зановците, Терзиовци, Факировци, Щръбковци, Пиперковци, Дулинци, Жълтковци, Чанканците и др. Това село според названията на родовете и произхождението им се установява,че е скоро заселено от съседните села. Така например Щръбковци, Жлътковци, Йолинци, Радовци и  Дулинци са от Зимевица. Биволците и Зановците са от село
Read more…

Добре дошли!

Добре дошли в пространството, посветено на село Дружево. В този сайт ще можете да разглеждате много исторически теми и факти за селото и неговите земи.