Home » Топонимия

Топонимия

ТОПОНИМИЯ НА с.Дружево/Дупни връх/
извадка от „Спомени от моя живот”на Паун Вучков/

Махалите /на Дупни връх/ имат следните названия: Гладник, Валого, Поломо, Равнището, Доло, Крушите, Дравчова ливада, Селото, Градището и др. Почвата е повечето варовита, но има и червен пясък, от който правят тухли.Населението се препитава със земеделие и скотовъдство, но земеделието е слабо, та се препитават и с дърводелство и с други работи.

Границите на района са следните: Петренски дол, Мушат, Метликите, Равнио камък, Соколец, Горелата падина. От реката Еловица, Цървената кукла, Лиса могила, Скревенико, по билото до Вачевата поляна, Кривото дърво,  Козарнико, Хайдушки дол, Понор, Шиндарските дупки, Врапчов дол, Скоко, Танкио рид, Братанов дол-до първата точка.

Виолета Дичева