Home » Извадка от „Спомени от моя живот” на Паун Вучков

Извадка от „Спомени от моя живот” на Паун Вучков

Когато бех там на служба, тя ми казваше това. Иван Йолцин имаше синове Никола и Стоян. Синове на Никола са: 1.Цветко със съпруга Личка. Деца на Цветко: Никола, Милка, Даря. Дали им добро възпитание .2.Кирил. Вторият син на Иван Йолцин-Стоян Иванов, моят писар, е осиновил Цветко и съпругата му Личка.

Виолета Дичева
2013 г.

Към раздел Родове…