Archive for the 'Родове' Category

Извадка от „Спомени от моя живот” на Паун Вучков

Когато бех там на служба, тя ми казваше това. Иван Йолцин имаше синове Никола и Стоян. Синове на Никола са: 1.Цветко със съпруга Личка. Деца на Цветко: Никола, Милка, Даря. Дали им добро възпитание .2.Кирил. Вторият син на Иван Йолцин-Стоян Иванов, моят писар, е осиновил Цветко и съпругата му Личка. Виолета Дичева 2013 г. Към раздел Родове…

ФАМИЛНИ РОДОВИ НАЗВАНИЯ В с.ДУПНИ ВРЪХ

/извадка от „Спомени от моя живот” на Паун Вучков/ /Записани са следните родове/: Качулците, Гераковци, Вецинци, Йолинци, Биволците, Никовци, Бельовци, Джангеровци, Тотинци, Радовци, Мантовци, Кюрофикалците Лингурците, Зановците, Терзиовци, Факировци, Щръбковци, Пиперковци, Дулинци, Жълтковци, Чанканците и др. Това село според названията на родовете и произхождението им се установява,че е скоро заселено от съседните села. Така например Щръбковци, Жлътковци, Йолинци, Радовци и  Дулинци са от Зимевица. Биволците и Зановците са от село
Read more…